Inteligentna Automatyzacja
 • Jak stworzyć nowoczesne, w pełni zautomatyzowane przedsiębiorstwo?
 • Jakie procesy warto automatyzować?
 • Jak przeprowadzić inteligentną automatyzację procesów?

POBIERZ
DARMOWY RAPORT

CO W RAPORCIE

Wywiad

Przyszłość to Autonomus Enterprise – dobrze i na szeroką skalę wdrożona automatyzacja

Konrad Jakubiec, Business Development Director
oraz Krzysztof Kuczkowski, IPA Practice Manager w Mindbox, rozmawiają o:

 • obecnym tempie wdrażania automatyzacji w Polsce;
 • obszarach, które najłatwiej jest zautomatyzować;
 • wyzwaniach towarzyszących wdrażaniu stosownych rozwiązań i sposobach na mądre wykorzystanie robotyzacji procesów;
 • O tym czy automatyzacja wpłynie na zmniejszenie liczby miejsc pracy;
 • możliwościach wykorzystania sztucznej inteligencji do obsługi procesów biznesowych;
 • idei Citizen Developerów oraz najważniejszych trendach w hiperautomatyzacji i jej najbliższej przyszłości.

Powodzenie inicjatyw związanych z szeroko pojętą sztuczną inteligencją, w dużym stopniu warunkuje dobrze rozpracowany use case i właściwie przeprowadzony projekt wdrożeniowy. Na początek trzeba posiadać bowiem pewnego rodzaju wrażliwość biznesową, która ułatwi wytypowanie problemu, który chcemy rozwiązać i efektów, które chcemy osiągnąć. Dopiero w kolejnym kroku dobiera się odpowiednie narzędzia.

Konrad Jakubiec,

Business Development Director Mindbox

Wizja jest taka, żeby zautomatyzowane zostało wszystko, co da się zautomatyzować. Co więcej, automatyzacja wkroczy też do całkiem nowych, nieistniejących jeszcze obszarów. Firmy będą bowiem w najbliższym czasie patrzyły na rozwój swojej działalności, na tworzenie nowych modeli biznesowych i produktów, poprzez budowanie procesów już zautomatyzowanych. Nowe procesy będą zatem powstawać z wykorzystaniem technologii robotyzacji, co da nam w przyszłości ogromny potencjał i pole do popisu.

Krzysztof Kuczkowski,

IPA Practice Manager Mindbox

Infografika

Jakie procesy warto zautomatyzować?

Jak przeprowadzić inteligentną automatyzację procesów?

Eksperci Mindbox wskazują pytania, które należy sobie zadać, zanim wybrany proces okaże się idealny do zautomatyzowania.

White Paper

W jaki sposób platforma automatyzacyjna end-to-end UiPath umożliwia transformację biznesu?

UiPath to platforma automatyzacyji dla przedsiębiorstw, oferująca pełen pakiet narzędzi umożliwiająych skalowanie cyfrowych operacji biznesowych w szybkim tempie.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy systemów back-end oraz logów z aplikacji biznesowych.

Szybkie i precyzyjne przetwarzanie danych z dokumentów.

Umożliwienie pracownikom przekwalifikowanie się w Citizen Developerów poprzez automatyzację ich własnych zadań.

Większa elastyczność i kontrola nad robotami dzięki zastosowaniu nowego interfejsu użytkownika.

Scentralizowanie zbierania pomysłów na automatyzację oraz zwiększenie zaangażowania w ten proces pracowników.

Zastosowanie wykrywania kroków w procesach do analizy tego, w jaki sposób pracownicy wykonują swoje zadania.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w robotach celem automatyzacji coraz bardziej złożonych procesów.

Rozwiązania SaaS „otwierania drzwi” do RPA dla wszystkich firm.

Case Study

Pionierski proces cyfrowej transformacji, mający na celu zbudowanie
przewagi konkurencyjnej na polu technologicznym

 • Rozwiązania RP UiPath wspomagają produkcję i procesy biznesowe w będących częścią grupy spółek DANONE, Zakładach Produkcyjnych Nutricia w Opolu  
 • Efektem podjętych działań jest wdrożenie – od początku 2020 roku – 10, w pełni zautomatyzowanych, złożonych procesów produkcyjnych. W trakcie tego projektu wprowadzono rozwiązania Robotic Process Automation, które pozwalają zaoszczędzić każdego dnia łącznie 30 godzin pracy różnych specjalistów.
 • A to nie koniec planowanych wdrożeń robotów RPA…

Zaczynaliśmy na platformie Blue Pism, na której zrobiliśmy pilotażowy proces do tworzenia dokumentów wysyłkowych w SAP.

Następnie – widząc, że technologia RPA jest na tyle obiecująca, że warto skorzystać z niej w szerszym zakresie – podjęto decyzję o zmianie platformy na UiPath oraz nawiązaniu współpracy z firmą Mindbox. Przy wyborze kierowano się przede wszystkim łatwością tworzenia robotów przez użytkowników biznesowych nieposiadających umiejętności programistycznych, a także efektywnością kosztową i oferowanym wsparciem partnera w zakresie rozwoju platformy RPA. Pierwszy, pilotażowy proces również przepisaliśmy na UiPath.

WYPEŁNIJ i POBIERZ
DARMOWY RAPORT

Wypełnij formularz i pobierz Raport Specjalny: Inteligentna Automatyzacja

W celu bezpłatnego pobrania publikacji „Repoart Specjalny: Inteligentna Automatyzacja” podaj poniższe dane osobowe oraz udziel zgód marketingowych na rzecz Mindbox S.A.


Mindbox Spółka Akcyjna
Przeskok 2, 00-032 Warszqwa, NIP: 5222863827
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydaział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000434240, kapitał zakładowy 564 903,00 zł
Link do polityki prywatności: https://mindbox.plpl/polityka-prywatnosci