UI Path – regulamin

Poniżej znajdziesz kilka zasad, których trzymamy się wspólnie z uczestnikami wszystkich naszych usług szkoleniowych. Mindbox prowadzi realizację usług szkoleniowych biznesowych, a więc nie mają do nich zastosowania przepisy o ochronie konsumentów. Jeżeli w niniejszym regulaminie używamy słów „Mindbox” lub „my” – oznacza to spółkę Mindbox S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, KRS nr 0000434240.

§1 Przed realizacją usługi szkoleniowej
1. Poniższy regulamin dotyczy usług szkoleniowych Mindboxa w ramach Mindbox IPA Academy.
2. Rejestracja na daną usługę szkoleniową poprzez formularz nie skutkuje wstępną rezerwacją miejsca na szkoleniu lub kursie. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia.
3. Skuteczne wpisanie się na listę uczestników danej usługi szkoleniowej następuje w momencie, gdy na koncie bankowym Mindboxa zostanie zaksięgowana wpłata całości ceny za szkolenie (na podstawie odpowiedniej faktury proforma, lub VAT).
4. Wpłaty za usługę szkoleniową dokonuje się na minimum 7 dni przed datą rozpoczęcia realizacji usługi szkoleniowej, najczęściej na podstawie faktury proforma (ma ona 7-dniowy termin płatności). Po otrzymaniu przez Mindbox wspomnianego zobowiązania, wystawiona zostanie faktura VAT.
5. W szczególnych przypadkach możliwe jest dokonanie zapłaty za usługę szkoleniową po jej odbyciu. Taki scenariusz wymaga porozumienia obu stron.
6. Jeśli zgłoszenie na usługę szkoleniową następuje na mniej niż 10 dni roboczych przed terminem jej rozpoczęcia, konieczne jest podpisanie formularza zgłoszenia przesłanego przez przedstawiciela Mindboxa. Formularz zgłoszenia należy odesłać najpóźniej w ciągu 48h od jego otrzymania, w innym przypadku uczestnik nie zostaje zapisany na listę uczestników.
7. Na 10 dni roboczych przed realizacją usługi szkoleniowej możesz poinformować Mindbox mailowo, pisemnie lub telefonicznie, że chcesz zmienić termin jej realizacji. Dokonamy rezerwacji danej usługi szkoleniowej na inny termin bez ponoszenia przez Ciebie żadnych opłat. Takiej bezpłatnej zmiany terminu możesz dokonać raz. Ponowna modyfikacja terminu będzie już odpłatna.
8. Jeśli zrezygnujesz z usługi szkoleniowej lub zgłosisz chęć zmiany jej realizacji na mniej niż 10 dni roboczych przed jej rozpoczęciem, zwrócimy Ci poniesiony koszt, tylko jeśli uda nam się znaleźć inną osobę na Twoje miejsce. Sam możesz wskazać nam taką osobę.
9. Jeśli w wyniku działania siły wyższej Mindbox nie jest w stanie zorganizować usługi szkoleniowej, w zamian oferuje możliwość skorzystania z tej samej usługi szkoleniowej w kolejnym możliwym terminie. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne, występujące po zawarciu Umowy, będące poza kontrolą Mindboxa, przeszkadzające np. w dołączeniu uczestnikom na szkolenie, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności Mindboxa ani uczestników szkolenia, takie jak: epidemie czy związane z nią orzeczenia organów władzy i administracji państwowej.
10. Jeśli zapisu na udział w realizacji usługi szkoleniowej dokonuje Twój pracodawca, lub inny upoważniony do tego pracownik Twojej firmy, bądź też inna instytucja, Mindbox przyjmuje, że te podmioty są uprawnione do dysponowania Twoimi danymi osobowymi i wyrażania zgód w Twoim imieniu. Jeśli jednak jest inaczej, niezwłocznie poinformuj nas o tym.
11. Mindbox prowadzi wnikliwą analizę potrzeb uczestników swoich usług szkoleniowych, co służy dopasowaniu programów szkoleń i kursów do poziomu i oczekiwań ich uczestników. Te informacje są udostępniane opiekunowi grupy szkoleniowej i trenerowi. Badanie potrzeb prowadzone jest przez pracowników Mindboxa w formie ankiety przedszkoleniowej oraz telefonicznie. Na prośbę uczestnika możliwe jest przesłanie również mailowo pytań poziomujących.
12. Na szkoleniach stacjonarnych Mindbox przygotowuje poczęstunek dla uczestników usług szkoleniowych będących w jej ofercie na cały czas ich trwania oraz w ramach całodniowych i wielodniowych szkoleń i kursów organizuje lunch. Uczestnicy mający indywidualne preferencje co do posiłków, proszeni są o przekazanie informacji odnośnie swoich potrzeb na kilka dni przed szkoleniem lub kursem.
13. Na ok. 7 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi szkoleniowej Mindbox wysyła uczestnikowi wiadomość elektroniczną z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi usługi, chyba że uczestnik zgłosił się na mniej niż 10 dni roboczych przed jej rozpoczęciem, wtedy taka wiadomość dotrze do niego niezwłocznie po dopełnieniu koniecznych formalności z pkt. 3.
14. Nas również może spotkać sytuacja losowa, choć staramy się zawsze w takim przypadku zapewnić zastępstwo. Informujemy jednak, że zgodnie z prawem możemy odwołać usługę szkoleniową lub zaproponować zmianę jej terminu, jeśli zaistnieją okoliczności od nas niezależne, za które nie ponosimy odpowiedzialności (w szczególności siła wyższa lub działanie osób trzecich, za które nie ponosimy odpowiedzialności, decyzje organów władzy państwowej). O odwołaniu bądź zmianie terminu usługi szkoleniowej powiadomimy Cię niezwłocznie w wiadomości e-mail lub/i telefonicznie. W ciągu 7 dni od otrzymania takiej informacji masz możliwość rezygnacji z udziału w usłudze szkoleniowej. W takim przypadku Mindbox zaproponuje Ci alternatywną usługę szkoleniową bądź zwróci Ci koszt poniesiony przez Ciebie w związku z jej zakupem.
15. W sytuacjach, których niniejszy regulamin nie obejmuje, uprzejmie prosimy o kontakt. Na pewno uda nam się znaleźć rozwiązanie korzystne dla obojga stron.

 

§2 W trakcie realizacji usługi szkoleniowej
1. Uczestnik ma prawo i obowiązek uczestniczyć aktywnie w usłudze szkoleniowej, zadawać pytania i uzyskać na nie odpowiedź. Jeśli odpowiedź na pytanie wymagać będzie głębszego zastanowienia, sięgnięcia po aktualne dane lub weryfikacji obecnego stanu rzeczy, trener udzieli wyczerpującej informacji pod koniec spotkania, mailowo lub w trakcie konsultacji, o których mowa w §3 pkt 3-8.
2. Podczas szkoleń i certyfikowanych kursów stacjonarnych zapewniamy dostęp do bezprzewodowego internetu – dane dostępowe trener poda na początku spotkania. Mindbox nie zapewnia komputerów dla uczestników swoich usług szkoleniowych.
3. Jeśli to możliwe, zrezygnuj z wykonywania pracy zawodowej w czasie naszego spotkania (oddzwanianie, odpisywanie na maile itd.). Wykorzystaj czas spędzony z nami na naukę. Nie miej wyrzutów sumienia, że nie realizujesz codziennych zadań. Przeciwnie: przecież dobrze wiesz, że rozwijając się i ucząc powodujesz, że Twoja praca będzie jeszcze bardziej wartościowa. Bądź wtedy z nami, poznaj innych uczestników, skoncentruj się na temacie – gorąco zachęcamy!
4. W trakcie realizowania przez uczestników szkoleń i kursów on-line na platformie e-learningowej Mindboxa nie ma możliwości rezygnacji w trakcie ich trwania (po nadaniu dostępów uczestnikowi na platformie on-line) i zwrotu uczestnikowi poniesionych kosztów związanych z zakupem tej usługi szkoleniowej.

 

§3 Po realizacji usługi szkoleniowej
1. Po ukończeniu naszej usługi szkoleniowej uczestnik otrzymuje certyfikat Mindboxa ukończenia szkolenia Mindbox IPA Academy. W przypadku formuły:
– webinarowej, jest to certyfikat elektroniczny, który jest przesyłany uczestnikowi na maila podanego w zgłoszeniu,
– stacjonarnej jest to certyfikat w formie papierowej oraz certyfikat elektroniczny, który jest przesyłany uczestnikowi na maila w podanego w zgłoszeniu
– kursu na platformie on-line jest to certyfikat elektroniczny, który jest przesyłany uczestnikowi na maila podanego w zgłoszeniu po przejściu pełnej ścieżki kursu oraz wypełnieniu testu wiedzy zakończonym pozytywnym wynikiem.
2. Każdy uczestnik po realizacji szkolenia otrzyma prezentację, którą trener posługiwał się podczas zajęć. Prezentacja ta zostanie udostępniona przez trenera najpóźniej 3 dni robocze po realizacji usługi szkoleniowej i zawierać będzie slajdy prezentowane podczas zajęć oraz dodatkowe materiały, które trener omawiał z uczestnikami w ich trakcie.
3. Pewnie to oczywiste, ale na wszelki wypadek przypominamy, że na mocy prawa autorskiego prezentacji oraz innych naszych materiałów dydaktycznych nie można udostępniać osobom trzecim, ani wykorzystywać komercyjnie 🙂
4. W niektórych usługach szkoleniowych z oferty Mindboxa w pakiecie są do wykorzystania konsultacje indywidualne. Uczestnik może je wykorzystać w ciągu 1 roku od zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej. Realizujemy je w trybie on-line. Aby z nich skorzystać, wystarczy mieć dostęp do internetu i przeglądarki. My zajmujemy się resztą 🙂
5. Zależy nam na poznaniu Twojej opinii o usłudze szkoleniowej, z której brałeś udział. Będziemy wdzięczni za kilka słów o tym, co Ci się podobało, a może jednak coś powinniśmy poprawić. Traktujemy to serio, więc prawdopodobnie ktoś z nas odezwie się do Ciebie telefonicznie lub mailowo w tej sprawie lub otrzymasz link do ankiety satysfakcji. Jeśli się zgodzisz, to Twoją opinię opublikujemy na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych Mindbox IPA Academy. Wszystkie uwagi wykorzystujemy, aby stale poprawiać jakość dostarczanych przez nas usług.
6. Korzystaj ze zdobytej wiedzy. Przejrzyj po naszym spotkaniu prezentację i swoje notatki. Zrób to najlepiej maksymalnie do tygodnia od naszego spotkania, wtedy więcej zostanie w Twojej głowie.
7. Nie wahaj się zadawać nam pytania, gdy coś będzie wymagało wyjaśnienia lub doprecyzowania. Chętnie Ci odpowiemy!

 

§4 Rabaty i pakiety usług szkoleniowych
1. Jeśli zapiszesz na naszą usługę szkoleniową kilka osób naraz, to druga i każda kolejna osoba otrzyma od Mindboxa rabat w wysokości 10% na szkolenia otwarte, kursy on-line.

§5 Zasady organizacji szkoleń i spotkań w czasie zagrożenia epidemiologicznego w Polsce (COVID-19)
1. W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem w Polsce (COVID-19), chcemy, aby uczestnicy naszych szkoleń i trenerzy czuli się bezpiecznie. Nasze szkolenia mają charakter stacjonarny w Warszawie. W związku z tym stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacji władz państwowych i lokalnych obowiązujących w tej lokalizacji.
2. Organizację szkolenia w trybie stacjonarnym uzależniamy od poziomu aktualnego zagrożenia epidemiologicznego oraz decyzji władz państwowych. Jeśli miejsce szkolenia zostanie zakwalifikowane do strefy czerwonej, wówczas poinformujemy uczestników, czy szkolenie pierwotnie zaplanowane na stacjonarne, ze względów bezpieczeństwa może odbyć się w formie webinarium. Aktualna lista stref dostępna jest pod adresem: https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/trzy-kolory-bezpieczenstwa

 

§6 Ochrona danych osobowych
1. W związku z Twoim udziałem w Usłudze szkoleniowej administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Mindbox S.A z siedzibą w Warszawie (ul. Przeskok 2, kod: 00-032)
2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: iod@mindboxgroup.comg
3. Twoje dane (e-mail, imię i nazwisko, firma, zakres szkolenia) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji szkolenia, do celów księgowych oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej pomiędzy nami umowy. W ramach realizacji umowy otrzymasz od nas maile potwierdzające szkolenie, organizacyjne i ewaluacyjne.
4. Pełne informacje o stosowanej przez Mindbox polityce RODO są dostępne pod linkiem: https://mindbox.pl/polityka-prywatnosci/?lang=pl

 

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania
dotyczące naszego spotkania,
zapraszamy do kontaktu z organizatorem

Aleksandra Niwińska

Specjalista ds. Marketingu
aleksandra.niwinska@mindboxgroup.com
tel. 798 916 294