Wybierz proces – pytanie 1
Czy proces ma charakter manualny lub/i powtarzalny?
Czy proces jest wykonywany przez pracowników manualnie. Np.  Pracownicy codziennie sprawdzają w systemie bankowym czy wybrane płatności zostały zrealizowane. Czy jest powtarzalny – czy dany proces jest wykonywany wielokrotnie w ciągu doby/tygodnia/miesiąca, czy przebiega cyklicznie?