Wybierz proces – pytanie 2
Czy proces jest oparty o zbiór reguł?
Czy kolejne kroki w procesie są wynikiem zastosowania stałych reguł? Np. „faktury kosztowe są przesyłane do akceptacji tylko kierownikom działów, jeśli koszt jest wyższy niż 5 000 PLN, faktura jest akceptowana dodatkowo przez dyrektora finansowego.” Lub „jeśli w produkcji skończą się materiały z partii X to zastosuj materiały z partii Y.” „Jeśli płatność nie została zrealizowana i minęło więcej niż 14 dni od terminu zapłaty – wyślij wezwanie do zapłaty.” Co ważne, reguł może być wiele, ale pozostają niezmienne, lub da się wyodrębnić dużą część stałych reguł i resztę przypadków potraktować jako wyjątki od reguły.