Wybierz proces – pytanie 3
Czy proces ma standardowe wejście?
Czy proces za każdym razem zaczyna się od takiego samego kroku np.: od pobrania raportu zrealizowanych płatności, albo od wygenerowania listy pracowników których czas pracy będzie sprawdzany. A może pracownicy ropzpoczynają od szukania danych o Klientach w różnych źródłach