Wybierz proces – pytanie 4
Czy dane na wejściu mają charakter cyfrowy?
Czy dane wejściowe do przetwarzania procesu pochodzą z systemów IT lub aplikacji np.: Pracownicy sprawdzają dane w systemie bankowym, CRM lub modułach ERP? A może pracownicy korzystają z danych wejściowych w formie niestrukturalnej np. papierowymi dokumentami, notatkami głosowymi, zapisem rozmów na call center lub skanami dokumentów w formacie nie rozpoznającym znaków.