Wybierz proces – pytanie 6
Czy metoda przetwarzania może zostać zmieniona?

Czy przewidywana jest zmiana metody realizacji procesu, lub częste modyfikacje Np. poprzez użycie nowych narzędzi, lub innych niż dotychczas technologii. Np. wiemy o planowanej zmianie dotychczasowego systemu na inny, albo czy sam proces jest niestabilny, często zmieniamy.