Wybierz proces – wynik

Największe korzyści daje zautomatyzowanie czynności, które przebiegają często i jest ich wiele. Takie procesy mają też bardzo wysoką podatność na błędy, gdy są realizowane przez ludzi. Roboty także pomagają rozładować sezonowe wzrosty, np. związane datami narzuconymi przez przepisy. Mamy bardzo dużo przykładów takich procesów zrealizowanych u naszych Klientów z różnych branż. Co więcej, większość z naszych realizacji tego typu procesów pociągnęła za sobą korzyści, które nie były brane pod uwagę na etapie przygotowywania analizy zysków. Zmianom ulegają postawy osób zaangażowanych, kultura organizacyjna, jakość obsługi Klientów, poziom motywacji i satysfakcji pracowników. Nasz konsultant chętnie przedstawi korzyści z automatyzacji prostych powtarzalnych czynności. Zarówno te policzalne, jaki te jakościowe.