Wybierz proces – pytanie 7
Czy w ramach procesu przetwarzane jest wiele transakcji?

Czy proces ma charakter wolumenowy? Czy mamy do czynienia z wielokrotnie wykonywanymi czynnościami, Czy jest żmudny i powtarzany wielokrotnie. Np. wiele faktur co miesiąc pod koniec każdego miesiąca, codzienne raporty, setki papierowych dokumentów, wiele przypadków.