Wybierz proces – wynik

Duże zmiany w infrastrukturze potrafią skonsumować zyski przewidywane z wdrożenia automatyzacji. Jeżeli zakres i koszt wymaganych inwestycji jest duży, automatyzacja może okazać się zbyt kosztowna. Pamiętajmy, że koszt wdrożenia obejmuje koszty usługi razem z ceną licencji, należy także dołożyć po stronie kosztów te związane z utrzymaniem rozwiązania po wdrożeniu. Nasi konsultanci potrafią doradzić, które rozwiązania będą najlepsze i jakie nakłady są z nimi związane. O ile to możliwe, finansujemy część rozwiązania korzystając z funduszy Unii Europejskiej lub innych form wsparcia. Dowiedz się, jakie są faktyczne koszty zmian w infrastrukturze i jak możemy pomóc je obniżyć, aby zysk z Twojej inwestycji był najwyższy.